Плакати з надання першої медичної допомоги


Небезпека ураження електричним струмом


Знаки і плакати з електробезпеки, допоміжні знаки і таблички.


Виробнича інструкція з експлуатації електродвигунів


ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ РОБІТ У ДІЮЧИХ ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ


ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ РОБІТ НА ПІДПРИЄМСТВІ


Історія світильника


Несправне електрообладнання причина пожежі


Фактори ураження електричним струмом


Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования : Справочник

Четвер, 01.10.2020, 08:49 Вітаю Вас Гість

БЕЗПЕКА РОБІТ В ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

Головна | Реєстрація | Вхід | RSS

ПІДГОТОВКА РОБОЧИХ МІСЦЬ І ДОПУСК ДО РОБОТИ


ПІДГОТОВКА РОБОЧИХ МІСЦЬ І ДОПУСК ДО РОБОТИ
Підготовку робочих місць можуть проводити працівники, які мають право проведення оперативних перемикань.
1. Підготовка робочого місця повинна проводитись тільки працівниками, яким це доручається робити, а всі працівники, які не беруть участі в підготовці робочого місця, повинні перебувати за межами електроустановки.
Підготовка робочого місця повинна проводитись згідно з нарядом (заявкою) після отримання дозволу на підготовку робочого місця і на допуск до роботи.
Завдання на підготовку робочого місця повинно записуватись у журналі оперативного працівника, який дає дозвіл на таку підготовку. У цьому разі оперативний працівник повинен визначати, кому саме доручається виконувати підготовку робочого місця, і встановити, чи мають вони відповідні права. Завдання записується для керівника бригади, який буде готувати робоче місце.
У разі виникнення сумнівів у можливості безпечного виконання роботи або достатності заходів безпеки підготовка робочого місця повинна бути припинена.
2. Найголовнішою умовою безпечної роботи працівників, які готують робочі місця в електроустановках, є перевірка відсутності напруги. Близько 90% працівників постраждали від того, що не перевіряли відсутність напруги або виконували цю операцію неправильно. Найчастіше нещасні випадки трапляються на ПЛ, оскільки на лініях операцію з перевірки відсутності напруги виконувати складніше.
Зручними для перевірки відсутності напруги на ПЛ є багатоканальні "сигналізатори-покажчики напруги", тобто такі, в яких поєднуються сигналізатор і покажчик, що дозволяє виявити залишкову напругу, яка може бути на ПЛ внаслідок невиявлених шунтуючих перемичок або однофазних замикань на землю, і які у режимі сигналізації спрацьовують на значній відстані від струмовідних частин.
3. Під час підготовки робочого місця після вимкнення комутаційних апаратів необхідно візуально переконатись у тому, що вони перебувають у вимкненому положенні, а також переконатись у відсутності шунтуючих перемичок. У цьому разі особливу увагу слід звертати на конструкції деяких лінійних роз’єднувачів на ПЛ, що розташовані на опорах. Значна відстань до них, що становить 9–11 м, а також наявність окремих елементів конструкції, які перешкоджають можливості візуально перевірити положення  комутаційних апаратів, значно ускладнюють проведення огляду.
При цьому найбільш небезпечними і, як правило, прихованими від огляду є шунтуючі перемички, особливо обірвані шлейфи, які від дії струму "приварюються" до конструкції або проводів.
Роз’єднувачі ПЛ слід оглядати двом працівникам з усіх боків на відстані, що забезпечує проведення найкращого огляду, або провести огляд за допомогою автовишки.
Особливу увагу слід звернути на те, що ПБЕЕ забороняють перебування на робочому місці осіб, які не виконують операції з підготовки робочого місця. Ця вимога записана вперше у другому виданні ПБЕЕ і викликана тим, що якраз під час підготовки робочих місць виникає найбільше нещасних випадків, а присутність всієї бригади може викликати тільки додаткове безладдя.
У ПБЕЕ викладені обов’язки допускача, у тому числі: "провести інструктаж: ознайомити бригаду із змістом наряду, розпорядження; вказати межі робочого місця і підходи до нього; показати найближче до робочого місця обладнання та струмовідні частини приєднань, що ремонтуються, та суміжних приєднань, до яких забороняється наближатись незалежно від того, перебувають вони під напругою чи ні".
Інструктаж бригади під час допуску вважається цільовим, і проводити його потрібно з урахуванням вимог "Типового положення про навчання з питань охорони праці". Згідно з цим Положенням після проведення цільового інструктажу необхідно перевіряти знання питань інструктажу шляхом опитування осіб, яким проведено інструктаж.
Вислів "ознайомити бригаду із змістом наряду" означає, що допускач повинен ознайомити бригаду з усім текстом наряду (весь лицьовий бік), а не тільки із змістом роботи, що записується у графі "доручається". Таке порушення вимог ПБЕЕ до інструктажу допускачем дуже поширене на практиці, а тому слід чітко розуміти різницю між термінами "Зміст роботи" і "Зміст наряду".
Допускач зобов’язаний показати бригаді межі робочого місця — як у випадках, коли робоче місце огороджене, так і у випадках, коли огородження немає. Допускач показує межі робочого місця, за які забороняється виходити під час виконання роботи.
Вимоги ПБЕЕ стосовно проведення допуску, у тому числі, цільового інструктажу, повинні виконуватись як під час допуску за нарядами, так і під час допуску до робіт за розпорядженнями.
В останньому випадку проведення цільового інструктажу необхідно фіксувати у журналах. Це вимагається "Типовим положенням про навчання з питань охорони праці". Оскільки цільовий інструктаж проводиться виключно на робому місці, то і допускач повинен мати при собі журнал реєстрації інструктажів або оформляти такий інструктаж в наряді чи в письмовому розпорядженні, якщо в останньому передбачена фіксація проведення цільових інструктажів.
У ПБЕЕ встановлено порядок оформлення цільових інструктажів під час допуску до робіт за нарядами. Вимоги пункту "Оформлення проведення такого інструктажу у журналі під час допуску до роботи не вимагається" не відноситься до робіт, що виконуються за розпорядженнями, оскільки у цьому пункті мова йде виключно про роботи, що виконуються за нарядами.
У ПБЕЕ зазначається, що в РУ "під час виконання роботи на кінцевій опорі в електроустановках з місцевими оперативними працівниками черговий повинен проінструктувати бригаду, провести її до цієї опори".
Під висловом "проінструктувати бригаду" слід розуміти інструктаж чергового з метою показати бригаді наявні огородження та плакати.
"Допуск до роботи за розпорядженнями оформлюється в оперативному журналі або в журналі обліку робіт за нарядами та розпорядженнями. У разі виконання роботи оперативними працівниками достатньо оформити розпорядження тільки в оперативному журналі".
Враховуючи, що у журналі обліку робіт за нарядами та розпорядженнями взагалі немає графи для оформлення допуску, слід припустити, що вищезазначена вимога стосується тільки фіксації дозволу на допуск. В останньому реченні записано про інше — "у разі виконання роботи оперативними працівниками достатньо оформити розпорядження тільки в оперативному журналі". Дійсно, таке розпорядження можна оформити в оперативному журналі, але при цьому слід врахувати вимоги терміна "розпорядження", яке визначає зміст роботи, місце, час, заходи безпеки та перелік осіб, яким доручається виконання роботи. Все це повинно бути записано в оперативному журналі. Крім цього, на місці роботи слід письмово зафіксувати проведення цільового інструктажу під час допуску.

Форма входу
ПОПУЛЯРНІ ФАЙЛИ


Конституція України


Электрическая безопасность: Учеб. пособие


Электробезопасность в трёхфазных сетях переменного тока


Закон України "Про охорону праці"


Постер "Електробезпека"


Билеты на 4 группу по электробезопасности


Релейная защита в распределительных электрических сетях. Пособие для практических расчетов


Закон України "Про електроенергетику"


Библиотека электромонтера


Електробезпека на виробництві. Рівень знань. Кваліфікаційні групи.

Пошук
Друзі сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0