Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования : Справочник


ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ РОБІТ НА ПІДПРИЄМСТВІ


Історія світильника


Ураження людини електричним струмом: різновиди


У чому полягає небезпека електрики


Плакати з надання першої медичної допомоги


Расследование и учет аварий и инцидентов


Знаки і плакати з електробезпеки, допоміжні знаки і таблички.


Класифікація приміщень за ступенем небезпеки ураження електричним струмом


Електротравматизм і заходи щодо його попередження

Четвер, 01.10.2020, 07:29 Вітаю Вас Гість

БЕЗПЕКА РОБІТ В ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

Головна | Реєстрація | Вхід | RSS

ПРАЦІВНИКИ, ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ ЗА БЕЗПЕЧНЕ ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ, ЇХНІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИПрацівник, який видає наряд або розпорядження, встановлює можливість безпечного виконання роботи. Він відповідає за достатність і правильність вказаних в наряді (розпорядженні) заходів безпеки, за якісний та кількісний склад бригади і призначення працівників, відповідальних за безпечне проведення робіт, а також завідповідність груп з електробезпеки працівників, які зазначені в наряді (розпорядженні), роботі, що виконується. Вислів "встановлює можливість безпечного виконання роботи" означає, що перед тим, як видавати наряд (розпорядження), необхідно знати технічний стан обладнання, наявність на ньому аварійних елементів (наприклад, опори, на які забороняється підніматись, та конструктивні особливості, які також можуть створювати додаткову небезпеку, приміщення або комірки, де відстань між дверима і струмовідними частинами менша за допустиму, тощо).
Працівником, який видає наряд, вважається працівник, який поставив свій підпис у рядку наряду "Наряд видав", незалежно від того, хто заповнював бланк цього наряду. Цей працівник повинен чітко уявляти характер, особливості і обсяги робіт, які необхідно виконати, а також знати, на якому обладнанні забороняється виконувати ті чи інші роботи. Наряд вважається діючим з моменту передачі його диспетчеру, допускачу або працівнику, який буде готувати робоче місце. Для безпечного виконання роботи повинні призначатись працівники, які мають відповідну групу з електробезпеки, а кількість членів бригади повинна бути такою, щоб керівник робіт мав можливість постійного нагляду за всіма членами бригади під час виконання роботи.
До компетенції працівника, який видає наряд (розпорядження), не належать функції призначення осіб, які будуть готувати робоче місце. Це є компетенцією чергового, який дає дозвіл на підготовку робочих місць (диспетчера).
Працівники, які готують робочі місця, повинні мати право на проведення оперативних перемикань.
"Працівник, який видає дозвіл на підготовку робочих місць та на допуск, несе відповідальність за достатність передбачених  заходів для виконання з вимкнення та заземлення обладнання та можливість їх здійснення..."
При уважному прочитанні цього пункту виникає запитання: про які заходи йде мова? Чи це є заходи, передбачені нарядом (розпорядженням), чи це — заходи безпеки для працівників, які повинні виконувати працівники, які здійснюють операції з вимкнення та заземлення? Для роз’яснення цього питання необхідно враховуючи комплекс всіх вимог ПБЕЕ: працівник, який готує робоче місце, відповідає за правильне і точне виконання заходів щодо підготовки робочого місця, зазначених у наряді. На підставі цього можна зробити висновок, що у ПБЕЕ маються на увазі заходи безпеки, передбачені нарядом (розпорядженням), а запис у Правилах можна віднести до редакційних упущень. Залежно від місцевих умов дозвіл на підготовку робочих місць і на допуск можна розділити на дві частини: видавання дозволу на підготовку робочих місць і видавання дозволу на допуск. Фіксувати такі дозволи слід окремо.
Крім цього, працівник, який дає дозвіл на підготовку робочих місць та на допуск, повинен давати завдання тільки тим працівникам, які мають відповідні права, а також давати окреме завдання на встановлення та знімання плакату "Не вимикати! Робота на лінії!".
Працівник, який готує робоче місце, відповідає за правильне і точне виконання зазначених у наряді заходів щодо підготовки робочого місця та заходів, що вимагаються умовами роботи. Крім суто технічних операцій (вимкнення електроустановки, встановлення заземлень відповідно до табл. 1 наряду), необхідно також обов’язково виконати згідно з вимогами ПБЕЕ заходи з установлення замків, замикання приводів комутаційних апаратів, обгородження робочого місця, встановлення ізоляційних перегородок, вивішування плакатів безпеки.
Керівник робіт відповідає за виконання заходів, передбачених нарядом або розпорядженням, та їх достатність.
До початку допуску керівник робіт зобов’язаний разом з допускачем перевірити правильність підготовки робочого місця та поставити свій підпис під табл. 2 наряду. Оскільки керівник робіт ставить свій підпис у рядку наряду "робочі місця підготовлені", а також під табл. 3 і 4 наряду, то це означає, що він також відповідає за чіткість та вичерпність інструктажу членів бригади. Керівник робіт зобов’язаний також провести окремий інструктаж бригади з питань технології робіт.
У разі будь-якої невизначеності, сумнівів щодо достатності заходів безпеки працівники не повинні розпочинати підготовку робочого місця.
"Керівнику робіт слід постійно наглядати за членами бригади і усувати від роботи членів бригади, які порушують ці Правила, а також тих, які перебувають у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння". Про порядок відсторонення від роботи працівників, які знаходяться у стані сп’яніння, роз’яснялось у попередньому тексті Посібника, а зараз розглянемо функції нагляду керівника робіт у зв’язку з тим, що ПБЕЕ дозволяють призначати керівниками робіт електромонтерів, які за своїми функціональними обов’язками самі повинні виконувати певну роботу і у той же час контролювати дії інших членів бригади.
Слід звернути увагу на те, що Правила не забороняють безпосереднього виконання роботи як працівникові, так і посадовій особі, а з іншого боку, вимагають виконання функції постійного нагляду, якщо вони призначені керівниками робіт. Цю вимогу Правил слід трактувати таким чином, що у разі, коли керівник робіт буде виконувати технологічні роботи, передбачені нарядом або розпорядженням, і не в змозі повноцінно виконувати функції нагляду, то в такому випадку він повинен здійснювати тільки наглядові функції як більш важливі.
Більше того, слід зазначити, що практично у всіх актах спеціального розслідування смертельних випадків керівники робіт звинувачуються в недостатності нагляду за деякими з членів бригади під час виконання роботи, і це вважається порушенням вимог ПБЕЕ, що може стати приводом для притягнення керівника робіт до відповідальності, у тому числі і до кримінальної, а тому функції нагляду за членами бригади повинні бути пріоритетними.
"Після перевірки знань в комісії підприємства працівникові можуть надаватися права:
– видавання нарядів, розпоряджень;
– керівника робіт;
– здійснення допуску до роботи (допускача);
– наглядача;
– виконання спеціальних робіт з підвищеною небезпекою.
Надання цих прав оформлюється письмовою вказівкою керівництва підприємства, а на спеціальні роботи — записом у посвідченні".
Крім надання працівникам вищезазначених прав, вимагається також складати і щороку затверджувати списки оперативних та оперативно-виробничих працівників і посадових осіб, які мають право ведення оперативних переговорів і оперативних перемикань.
Останнє передбачено вимогами Правил виконання оперативних перемикань. При наданні таких прав слід враховувати, що перемикання в електроустановках належить до робіт з підвищеною небезпекою. Для надання диспетчерам або іншим посадовим особам права на проведення оперативних перемикань необхідно, щоб вони спочатку пройшли відповідний медогляд, а також додаткове спеціальне навчання, передбачене "Типовим положенням про навчання з питань охорони праці". Тільки після цього їм можуть бути надані права на проведення оперативних перемикань, а тому диспетчер не завжди може мати право на оперативні перемикання. Для зручності використання у роботі можна оформляти у вигляді таблиці перелік осіб, яким надаються відповідні права. Оформлення таких таблиць проводиться на багатьох підприємствах електроенергетики. Наводимо рекомендаційну форму такої таблиці.
Затверджую:
______________________________
(посада, прізвище, ініціали, підпис)
"___" ______________ 20___ року
Перелік працівників, яким надаються права відповідно
до Правил безпечної експлуатації електроустановок
та Правил виконання оперативних перемикань
Перед виїздом на робочі місця та перед початком роботи необхідно перевіряти засоби захисту (огляд, записи на штампах, справність). На засобах захисту, що пройшли випробування, проставляється штамп такої форми:
No _____________
Придатний до ____________ кВ
_____________ 200 ____ року
__________________________
(назва лабораторії)
На засоби захисту, застосування яких не залежить від напруги електроустановки (діелектричні рукавички, діелектричне взуття, протигази та інші), проставляється такий штамп:
No ______________
Дата наступного випробування
_______________ 200 _____ року
_________________________
(назва лабораторії)
Якщо засіб захисту складається з кількох частин, штамп проставляють тільки на одній частині.
Покажчики напруги повинні показувати режими "напруга наявна" або "напруга відсутня" змінюванням сигнального режиму.
У цьому разі режим "напруга наявна" повинен забезпечуватись,візуально індикацією або (і) звуковою сигналізацією. Режим "напруга відсутня" повинен забезпечуватись відсутністю індикації та, сигналізації.
Забороняється застосовувати в електроустановках покажчики напруги, які потребують заземлення робочої частини.
У разі застосування сигналізаторів напруги слід пам’ятати, що відсутність сигналу не є достатньою ознакою відсутності напруги.
Для перевірки відсутності напруги обов’язковим є застосування покажчика напруги. Перелік основних і додаткових електрозахисних засобів наведено нижче:ГОСТ 12.4.011–89 (витяг)
Перелік основних видів засобів захисту працюючих
1. Засоби колективного захисту
1.13. До засобів захисту від ураження електричним струмом
відносяться:
– Загороджувальні пристрої
– Пристрої автоматичного контролю і сигналізації
– Ізолюючі пристрої і покриття
– Пристрої захисного заземлення і занулення
– Пристрої автоматичного вимикання
– Пристрої вирівнювання потенціалів і зниження напруги
– Пристрої дистанційного керування
– Запобіжні пристрої
– Блискавковідводи і розрядники
– Знаки безпеки.
2. Засоби індивідуального захисту
2.1. Костюми ізолюючі.
2.2. Засоби захисту органів дихання.
2.3. Одяг спеціальний захисний.
2.4. Спеціальне взуття.
2.5. Засоби захисту рук.
2.6. Засоби захисту голови.
2.7. Засоби захисту очей.
2.8. Засоби захисту обличчя.
2.9. Засоби захисту органів слуху.
2.10. Засоби захисту від падіння з висоти та інші запобіжні за-
соби.
2.11. Засоби дерматологічні захисні.


Перелік основних і додаткових електрозахисних засобів
Основні електрозахисні засоби
Форма входу
ПОПУЛЯРНІ ФАЙЛИ


Конституція України


Электрическая безопасность: Учеб. пособие


Электробезопасность в трёхфазных сетях переменного тока


Закон України "Про охорону праці"


Постер "Електробезпека"


Билеты на 4 группу по электробезопасности


Релейная защита в распределительных электрических сетях. Пособие для практических расчетов


Закон України "Про електроенергетику"


Библиотека электромонтера


Електробезпека на виробництві. Рівень знань. Кваліфікаційні групи.

Пошук
Друзі сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0