Електротравматизм і заходи щодо його попередження


У чому полягає небезпека електрики


Небезпека ураження електричним струмом


ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ РОБІТ У ДІЮЧИХ ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ


Плакати з надання першої медичної допомоги


Расследование и учет аварий и инцидентов


ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ РОБІТ НА ПІДПРИЄМСТВІ


Несправне електрообладнання причина пожежі


Знаки і плакати з електробезпеки, допоміжні знаки і таблички.


Історія світильника

Четвер, 01.10.2020, 07:28 Вітаю Вас Гість

БЕЗПЕКА РОБІТ В ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

Головна | Реєстрація | Вхід | RSS

ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ

Основними законами України, які визначають права і обов’язки працівників, є: Конституція України, стаття 43 "Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці..."; Закон України "Про охорону праці", стаття 4 якого встановлює принцип "пріоритету життя і здоров’я працівників по відношенню до результатів виробничої діяльності підприємства, повної відповідальності власника за створення безпечних і нешкідливих умов праці".
Згідно з цим
Законом працівник зобов’язаний:
– дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства;
– знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користування засобами колективного та індивідуального захисту;
– проходити у встановленому законодавством порядку попередні та періодичні медичні огляди.

Працівник несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог.
Для працівників електроенергетики обов’язковими є такі форми роботи з персоналом:
1. Первинний і періодичний медичний (наркологічний) огляд.
2. Професійний відбір (до призначення на посаду).
3. Спеціальна підготовка перед допуском до виконання самостійної роботи за професією.
4. Спеціальна підготовка для виконання робіт з підвищеною небезпекою.
5. Психофізіологічний контроль (у процесі трудової діяльності).
6. Перевірка знань (первинна, повторна, позачергова).
7. Стажування (перед початком самостійної роботи).
8. Дублювання для оперативних і оперативно-виробничих працівників (перед початком самостійної роботи).
9. Інструктажі (вступні, первинні, повторні, позапланові, цільові).
10. Тренажна підготовка (у процесі трудової діяльності).
11. Протиаварійні тренування для оперативних і оперативно-виробничих працівників (після дублювання і у процесі трудової діяльності).
12. Періодичне навчання на виробництві.
13. Первинне і періодичне навчання в спеціалізованих навчальних закладах.
14. Підвищення кваліфікації
15. Перепідготовка (для оволодіння іншою професією).
16. Проведення Днів охорони праці.
17. Оперативний контроль.
Працівники електроенергетики зобов’язані проходити попередні і періодичні медогляди. Перелік таких професій для всіх галузей народного господарства, у тому числі і для електроенергетики, затверджується нормативним актом Міністерства охорони здоров’я України. Витяг із такого переліку.
Попередній і періодичний наркологічний огляди проходять окремі категорії працівників електроенергетики (чергові працівники, які обслуговують, налагоджують, монтують і проводять роботи в електроустановках під напругою 127 В і більше).
Закон України "Про електроенергетику" (стаття 21) встановлює: "Працівники, які забезпечують виробничі процеси в електроенергетиці, зобов’язані проходити спеціальну підготовку і перевірку знань згідно із законодавством, включаючи нормативно-правові акти Міністерства енергетики України, інших міністерств і відомств. Допуск до роботи працівників електроенергетики, які не пройшли відповідної підготовки, забороняється".
На жаль, ні в Законі України "Про електроенергетику", ні в інших галузевих нормативних документах не наведене визначення терміна "спеціальна підготовка". Відповідно до проектів розробок Мінпаливенерго на даний час слід користуватись таким визначенням цього поняття: "Спеціальна підготовка — додаткове навчання працівників електроенергетики, які мають спеціальну освіту (вищу, середню спеціальну, професійно-технічну) для їх підготовки до виконання своїх функціональних обов’язків. Спеціальна підготовка проводиться до початку самостійної роботи і у разі перерви роботи понад один рік."
Крім цього, відповідно до вимог "Типового положення про навчання з питань охорони праці" працівники, які приймаються на роботи з підвищеною небезпекою (сюди відносяться роботи в електроустановках), повинні проходити попереднє спеціальне навчання і перевірку знань до початку самостійної роботи. Спеціальна підготовка і спеціальне навчання проводяться до початку самостійної роботи.
У процесі трудової діяльності працівники електроенергетики зобов’язані проходити періодичне навчання в спеціалізованих навчальних закладах і перевірку знань у відповідних комісіях.
Окремим нормативним документом ("Положення про професійне навчання кадрів на виробництві", затверджене спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства освіти і науки України від 26.03.2001 року No 127/151, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06.04 No 315/5506) встановлено види і порядок підвищення кваліфікації працівників.
Працівники повинні пам’ятати, що матеріали спеціального розслідування кожного смертельного випадку надсилаються до органів прокуратури. Оформлена документація на проведення робіт є основним доказом для звинувачення у порушеннях вимог безпеки або навпаки — доказом для зняття таких звинувачень.
Найпоширенішим і неприпустимим порушенням правил безпеки під час видавання нарядів-допусків або розпорядження є неоднозначне і розпливчасте формулювання змісту роботи, яке дає можливість або змушує працівника на робочому місці самому вирішувати і конкретизувати свою роботу. Прикладом цього може бути завдання на зразок "З’ясувати причину відсутності напруги", що практично не обмежує дії працівника у пошуках цієї причини, і він дуже часто змушений самостійно вирішувати, яким способом
і де конкретно шукати пошкодження, яке стало причиною відключення електроустановки, що неприпустимо згідно з нормами правил. Правильним рішенням у таких випадках буде спочатку організувати огляд електроустановки, а потім видавати наряд або розпорядження, знаючи характер, місце пошкодження.
Контролюючі особи повинні пам’ятати, що згідно з вимогами Правил безпечної експлуатації електроустановок вони зобов’язані у разі виявлення порушень Правил, що загрожують безпеці працівників, відібрати наряд у керівника робіт. Лише після усунення виявлених порушень бригада знову може бути допущена до роботи з виконанням вимог первинного допуску.
У розділі "Вимоги до працівників" ПБЕЕ записано, що "забороняється допуск до роботи працівників з ознаками алкогольного або наркотичного сп’яніння". Факт такого сп’яніння можуть встановити медичні заклади на основі проведення лабораторних аналізів. Якщо цього зробити не можна, то необхідно скласти акт про алкогольне сп’яніння працівника. У разі відмови порушника поставити свій підпис слід зробити відповідний запис у акті.
Ознаками сп’яніння можуть бути:
– запах алкоголю;
– незрозуміла або невиразна мова;
– порушення координації рухів.
Для складання акта достатньо і однієї з ознак алкогольного сп’яніння.
Для юридичного оформлення відсторонення працівника, який знаходився у стані сп’яніння, або у разі скоєння інших порушень необхідно оформити таке відсторонення розпорядчим документом (наказом, розпорядженням) або в іншій формі, встановленій на підприємстві.
Порушниками вимоги ПБЕЕ про заборону виконувати розпорядження та завдання, що суперечить цим Правилам, слід вважати як того, хто віддавав такі розпорядження та завдання, так і того, хто їх виконував. Міра відповідальності встановлюється у кожному конкретному випадку. Щодо форм відповідальності за порушення ПБЕЕ слід зазначити, що дисциплінарна відповідальність — це винесення догани або звільнення з роботи, а адміністративна — це накладання штрафів.
Щодо кримінальної відповідальності слід звернути увагу на те, що в актах розслідування смертельних випадків зазначаються особи, які винні у порушеннях, що стали причиною смертельного випадку. За рішенням суду такі порушення можуть кваліфікуватись як вбивство через необережність і відповідно до статті 119 Кримінального кодексу України каратись обмеженням волі на строк від 3 до 5 років або позбавленням волі на той же самий строк.

Форма входу
ПОПУЛЯРНІ ФАЙЛИ


Конституція України


Электрическая безопасность: Учеб. пособие


Электробезопасность в трёхфазных сетях переменного тока


Закон України "Про охорону праці"


Постер "Електробезпека"


Билеты на 4 группу по электробезопасности


Релейная защита в распределительных электрических сетях. Пособие для практических расчетов


Закон України "Про електроенергетику"


Библиотека электромонтера


Електробезпека на виробництві. Рівень знань. Кваліфікаційні групи.

Пошук
Друзі сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0